Endelig kom den nye prøvevejledning i dansk, som du finder på Undervisningsministeriets hjemmeside. Her finder du også links til webinarer om vejledningerne.

Det store fokus i vejledningen er justerede regler til bedømmelsen af skriftlig fremstilling. Kriterierne er blevet skarpere, ligesom vurderingsskemaet er ændret.

Du kan hente en kopi af vurderingsskemaet i Google Docs her

Med vurderingsskemaet kan du farvelægge de felter, der passer til elevens præstation og bruge det som et af elementerne i din feedback til eleven.

  • Stil dig i det felt, du vil farve
  • Tryk på malerbøtten i menulinjen
  • Vælg farve
  • Gå til næste felt og gentag


Skemaet i Google Docs gør også det lettere for dig at kopiere kriterierne ind i Google Classroom, hvis du bruger det som værktøj til at rette opgaver. Husk dog at der er tale om en helhedsvurdering.

Der skulle ellers ikke ikke være ændringer i vejledningen, men den er gjort kortere, og der er forklarende illustrationer, så vejledningen forhåbentlig bliver lettere at læse. En hurtig skimning lover godt, men debatten de næste uger på facebookgruppen “Dansklærere i Overbygningen” og spørgsmålene til læringskonsulenterne på EMU Respons vil afsløre, om man er kommet i mål her.

Fra file:///C:/Users/wejlb/Downloads/211027-Vejledning-til-folkeskolens-proever-i-dansk-i-9–klasse%20(1).pdf side 18

Nu kalder weekenden, og jeg kigger ikke på vejledningen før næste uge. I stedet vil jeg koncentrere mig om at få sat blomsterløg, mens jeg nynner Halfdans Rasmussens “Noget om helte” og måske har en god podcast eller lydbog i øret.

  • Share: