Hvis du underviser i kulturfagene (samfundsfag, kristendom og historie), ved du, at det snart er tid til, at eleverne må trække deres temaer/emner til prøven. Dette kan ske allerede fra 1. april – eller første skoledag herefter – uagtet at det først vides i slutningen af april, om faget udtrækkes.


I dette indlæg får du skabeloner til følgende:

  • Skabelon til udtræk
  • Skabelon til elevernes problemstillinger
  • Skabelon til lærerstillede spørgsmål
  • Skabelon til opgivelser
  • Plakat med kilder


Skabelon til udtræk

Jeg synes, det er vigtigt, at eleverne, allerede når de trækker lod, spores ind på tematikken i deres fordybelsesområde. Derfor skriver jeg på, hvad vi har arbejdet med i løbet af årene. Læringsmålene er døde, men vi må gerne hjælpe elverne lidt på vej.

Jeg kan også godt lide, at der er billeder fra de temaer, vi har arbejdet med i årets løb på oplægget.

Det oplagte ville være at lave oplæggene i Google Docs. Men det kan være svært med billeder, vertikal skrift og andet gejl.

Jeg har i stedet brugt Google Slides, der i den grad er overset som layoutprogram. Det kan så meget mere end bare være en fattigmandsudgave af Powerpoint.

Hvis du gerne vil lave oplæg, der ligner det ovenfor, har jeg lavet en skabelon til dig i Google Slides, som du kan kopiere og bruge frit.

Tag en kopi af skabelonen her
Du skal have en Google-konto
Start med at tage en kopi af skabelonen og rediger dokumentets navn:Slet ordet “fag” og skriv fagets navn i boksen til venstre. Udskift også årstallet,i den øverste tekstboks skrives lærernavn og klassebetegnelse.I øverste højre hjørne højreklikkes på den grønne boks. Vælg “Udskift billede” og indsæt skolens logo.I tekstboksen med tema skrives temaet. Nedenunder skrives, hvad der er arbejdet med i faget.Til sidst indsætted illustrationer, der passer til temaet. Gerne billedkilder fra arbejdet. Alternativt kan du finde gratis billeder på Pixabay, som du gerne må bruge.

Du indsætter illustrationerne ved at højreklikke på den grønne boks og vælge udskift billede. På den måde vil dit eget billede automatisk blive beskåret, så det passer lige i boksen.Når du har lavet det første oplæg til udtræk, går du over i venstre side af google slides, hvor du finder menuen til alle slides. Her kopierer du det første slide, hvorefter du retter tema, årets arbejde og retter billeder ved at højreklikke og vælge “udskift billede.”Skabelon til problemstilling

Når mine elever skal arbejde med deres problemstilinger, får de en skabelon til arbejdet. Jeg forudfylder skabelonen med skole, klasse og underviser, og deler skabelonen med eleverne i MinUddannelse i en opgave. Har eleverne trukket i par/grupper, bruger jeg gruppegeneratoren i MinUdannelse, så eleverne arbejder og aflevere samme dokument.Tag en kopi af skabelonen her
(Du skal have en Google-konto)
Skabelon til lærerstillede spørgsmål

Når jeg har fået elevernes problemstilinger, skal de lærerstillede spørgsmål laves. Her kopierer jeg først slidesættet med mine udtræksspørgsmål.

Jeg går op “Fil”, vælger “Lav en kopi” og “Hele præsentationen” – og så navngives den nye fil.I feltet med lærernavn og klassebetegnelse skriver jeg elevernes navne.I feltet med tema skriver jeg de lærerstillede spørgsmål. Her bruger jeg punktopstilling, så spørgsmålene står pænt.Skabelon til opgivelserJeg har også en fast skabelon til opgivelser. Ideelt set får jeg den lavet samtidig med, at jeg laver mine forløb i løbet af 8. og 9. klasse. I virkelighedens verden not so much. Reelt får jeg først lavet opgivelserne færdigt, hvis jeg ved, om faget er udtrukket. Men det, vi har arbejdet med, er jo tilgængeligt for eleverne i MinUddannelse, når temaerne udtrækkes, så problemstillinger og faglige begreber er både kendte og tilgængelige for eleverne.


Du kan tage en kopi af skabelonen her
(du skal have en Google-konto)Start med at kopiere dokumentet og giv dokumentet et mere relevant navn.Dobbeltklik på sidehovedet og ret sidehovedteksten.


Udfyld nu skemaet for hvert tema. Overskriftsrækken er fastgjort. Det betyder, at hvis skemaet kommer til at fylde mere end en side, så følger overskriften med til næste side.På sidste side udfyldes skemaet for kulturteknikker. Husk at der må bruges kulturteknikker fra hele fagpaletten, så har eleverne fx. lavet lydfortællinger i dansk og små præsentationsvideoer i tysk, må det også skrives på.

Der er i skabelonen plads til seks temaer. Der skal være mindst 4. Er de seks for mange, sletter du blot de overflødige. Er der for få, kopier du et af de tomme skemaer på en indsat side.Plakat med kilder


Erfaringsmæssigt er det svært for eleverne at finde relevante kilder, der kan inddrages i fremlæggelsesdelen. Sidste år satte kulturfagsgruppen på skolen sig sammen og lavede en oversigt med eksempler på kilder, så det blev mere visuelt for eleverne, hvad de kunne bruge som kilder.

Plakaten kan garanteret laves meget flottere af en grafiker – eller en med grafiske evner. Men det var, hvad vi lige kunne lave.Tag en kopi af plakaten som JPG-fil

Tag en kopi af plakaten som PDF-fil

  • Share: