Når elever læser på skærmen, kan de godt miste fornemmelsen af, hvor meget tekst de skal læse, fordi de ikke fysisk sidder med teksten i hånden og kan mærke, om det er mange eller få sider, de skal arbejde med. De risikerer at miste overblikket.

Men når der både er sidetal og sidetæller i dokumentet, har de en klar fornemmelse af, hvor langt de er i dokumentet.

Jeg tildeler typisk opgaver i Google Docs i MinUddannelse, hvor eleven får hver deres kopi af opgaven. Det er sket mere end en gang, at eleverne har overset, at der er mere end 1 side, de skal arbejde med.Det sker også for elever, hvor jeg tænker, at det ikke bare er en dårlig undskyldning.

Jeg er derfor begyndt som standard at indsætte sidetal og -tæller i alle nye dokumenter – og de gamle, når jeg genbruger dem.

Indsæt sidetal

  • Vælg “Indsæt”
  • Vælg “Sidetal”
  • Klik på billedet, der viser den sidetalsplacering, du foretrækker (Jeg foretrækker den altid i bunden)

Indsæt sidetæller

Når sidetallet er indsat, skriver jeg “af” efter sidetallet.

  1. Vælg “Indsæt”
  2. Vælg “Sidetal”
  3. Vælg “Sideantal”
Se hele processen her:
Afgangsprøven og dagligdagen

Når eleverne skal til afgangsprøve, vil der være nogle af de skriftlige discipliner, hvor det er krævet, at der er sidetal og -tæller på de dokumenter, eleverne afleverer. Hos os skriver eleverne i en skabelon, men det er nu rart for alle parter, at de selv ved, hvordan de skal gøre, hvis der bliver tekniske problemer på prøvedagen.

I det hele taget er det en god vane at have, når man laver dokumenter, der er over 1 side. Derfor vil det være hensigtsmæssigt, hvis det er noget eleverne tager med sig, når de forlader folkeskolen.

  • Share: