Jeg er kæmpefan af Charlotte Rytters Skriveklar-serie, som vi heldigvis har som klassesæt på skolen. Men selv om man ikke har adgang til bøgerne, er Skriveklar-hjemmesiden værd at besøge. Den har alle lærere med unilogin adgang til.

Her er masser af tips til feedback og evaluering – blandt andet “Kriterier for den gode tekst“, som er guld værd, når man retter opgaver i skriftlig fremstilling. Det er min rettebibel i pixiudgave, og det gør det lettere at forklare eleverne, hvilke kriterier deres tekster rettes efter, end hvis de bare ser vurderingsskemaet til skriftlig fremstilling fra prøvevejledningen. Ordene er flere, men sproget er lettere her.

Det næsten magiske vurderingsark

Et andet redskab fra siden, som jeg virkelig kan anbefale, er det digitale vurderingsark til FP9-opgaver. Det kan virkelig noget i forhold til let at hurtigt at indsamle data og skaffe overblik over klassens styrker og svagheder. Jeg bruger det hver gang, min klasse har lavet en større skriftlig opgave, fordi jeg får syn for sagn for, hvilke områder klassen samlet set skal arbejde mere med.

Det hænder, at jeg viser klasseprofilen for mine elever. Dels for at vise, hvad de virkelig har fået med sig fra opgaven, men også for at vise, at de fx ikke står alene med at skulle øve sig på at inddrage ressourcer i deres opgaver.

Charlotte Rytter forklarer fint i videoen nederst på denne side, hvordan arket bruges.Problemet for mig har dog været, at arket var i excel, og jeg arbejder på en Google-skole. Jeg har døjet en del med at få det til at virke, for jeg vil selvfølgelig ikke selv betale for adgang til Office 365 for at bruge et arbejdssredskab.

Jeg har derfor lavet en guide til, hvordan du som lærer på en Google-skole kan lave en Sheets-version af arket, hvor du kan bruge de fine funktioner som er i regnearketFør du retter opgaver – lav en master, du kan bruge igen og igen

Log ind på Skriveklars hjemmeside under “Til læreren – Feedback og evaluering.” Scroll ned på siden og download regnearket.
Upload filen til drev ved at gå ind på den mappe, hvor filen skal være. Her klikker du på “+Ny” og vælger “Filupload.” Herefter vælger du filen i den mappe, du downloadede til.Du skal nu gemme filen i Google Sheets-format. Det gør du ved at åbne filen, gå til “Fil” og “Gem i Google Sheetsformat.” Du kan evt. give Sheets-filen et andet navn.
Slet excel-filen. Den skal du ikke længere bruge til noget.I Excel-versionen er der indsat datavalidering i de felter, hvor der skal skrives opgavenummer og karakterer. Det bøvler gevaldigt i Sheets, så det skal fjernes. Der er datavalidering i alle de celler, der har en ned-pil/hajtand i højre side.Stil dig i den første hvide celle med pil-ned under overskriften opgavenummer (cellen hedder D5). Hold shifttasten nede, mens du markerer alle de øvrige celler i samme række, indtil der ikke er flere celler i rækken.

Herefter vælger du “Data” og “Datavalidering.” Klik på “Fjern alle.” Du kan nu se, at alle pile/hajtænder er forsvundet.Næste ændrig er en smagssag.

Det irriterer mig, at teksten i kommentarfeltet er fed og centreret. Men lever du fint med det, går du blot videre til næste skridt.

Ellers marker alle felter i rækken for kommentarer. Herefter kan du skifte skriftstørrelse og fed skrift.

Vælg “Formatér” i menulinjen og vælg “Justering” og “Venstre” og vælg evt. også “Ombryd,” så teksten automatisk går ned på næste linje.Du mangler nu en sidste ting, før du har din egen masterfil til vurderingsskemaet.

Gå i bunden af regnearket og vælg faneblad nummer 2. Det, der hedder “Karakterfordeling.” Slet navnene på de opgavetitler, der står der i forvejen.Når du skal rette opgaver


Start med at tage en kopi af din master og giv den et passende navn.I første faneblad skriver du årstal og klassenavn.Gå til faneblad 2 (Karakterfordeling) og skriv navnene på opgaverne her.

Gå tilbage til faneblad 1 (Vurderingsskema) og zoom evt. ind, så du kan se alle rækker i regnearket.Du kan nu skrive karakterer ind for funktion, indhold og form, som du kender fra prøvejledningen.Når man har givet alle elever karakterer, kan man gå til fanebladet karakterfordeling, hvor man kan se tja… fordelingen af karakterer for de enkelte opgaver.Tredje faneblad er i mine øjne det mest interessante; nemlig klasseprofilen, hvor klassens styrker og svagheder ses ret tydeligt.


Men gå ind på siden og se Charlotte Rytters video. Det giver mere at høre hende fortælle end at læse om det her.


Jeg retter i øvrigt stadig meget i Google Classroom, men jeg overfører talværdierne til Skriveklar-regnarket.

  • Share: