Min skole er MinUddannelse-skole, og jeg er faktisk glad for MinUddannelse som læringsplatform (eller learning management system forkortet LMS).

Før MinUddannelse brugte jeg Google Classroom, men jeg har egentlig ikke kigget mig tilbage, siden det blev bestemt, at MinUddannelse var det, vi skulle bruge i kommunen.

 

 

Dog bruger vi stadig Google Classroom til termins- og afgangsprøver, da eleverne ikke kan redigere i opgaver, der er afleveret. Det kan de i MinUddannelse. Og når først et Google Classroom er arkiveret, kan eleverne heller ikke trække afleveringen tilbage.

Jeg har lige nu en 9. klasse, og jeg har erfaret, at de skal øve formalia omkring afleveringer flere gange. Jeg har derfor besluttet mig for, at alle skriftlige afleveringer i dansk foregår i Google Classroom. Og der er altså kommet nogle fede features, der gør, at jeg også vil bruge Google Classroom på lavere klassetrin end 9.

 

De nye funktioner som kommentarbank og evalueringsskemaer fungerer så godt, at når først forarbejdet er gjort, er der en væsentlig tidsbesparelse.

 

Jeg har altså ikke behov for at forlade MinUddannelse som LMS. Det fungerer fint for mig. Men kan jeg spare tid på at rette og give respons, når eleverne afleverer opgaver i Google Classroom, vil det være åndssvagt ikke at bruge det. Så det gør jeg. Men kun til afleveringer.

 

Se her hvordan du opretter et classroom:

Se her hvordan du opretter afleveringsopgaver i dit classroom

 

Kommentarbank i Google Classroom

Jeg har tidligere skrevet om, hvordan jeg har brugt Google Keep til kommentarer, når jeg retter skriftlige opgaver.

Det fungerer for mig, men der er sørme også en masse kopier/sæt ind og museklik. Det er så meget bedre i Google Classroom. Når du markerer et ord, skal du blot skrive # og nogle bogstaver fra kommentareren, så søger systemet selv efter den helt rigtige kommentar, som du let kan indsætte – brug genvejstaster, så du slipper for musearbejdet.

Se her, hvordan du opretter og bruger kommentarbanken.

 

Fordelen ved kommentarbanken er, at har du først oprettet den, følger den med i andre classrooms og opgaver, du opretter, så arbejdet skal kun gøres en gang. Det følger simpelthen din Google-bruger.

Ulempen er den samme – at du har samme kommentarbank til alt. Hvis man underviser i både dansk, tysk og engelsk, kan det godt blive lidt uoverskueligt med så mange kommentarer. Det kan måske løses ved, at alle kommentarer til dansk hedder D + et tal, kommentarerne til engelsk starter med E + et tal osv. Eller har du andre forslag?

 

Evalueringsskema (Rubrik) i Google Classroom

Du kender evalueringsskemaer fra prøvevejledningerne. Jeg bruger dem, når jeg retter opgaver og skal fastsætte en karakter. Jeg plejer at have en version i Google Docs, og jeg farver så felterne, så eleven kan se, hvilke områder det er vigtigst at arbejde med, hvis karakteren skal hæves. Evalueringsskemaerne viser på den måde grafisk, hvad der er hit, og hvad der er shit i elevens arbejde.

F.eks. er det jo ret åbenlyst, at det trækker den samlede karakter ned i skriftlig fremstilling i dansk, hvis kilderne ikke angives korrekt. Og samtidig er det tydeligt, at det er noget af det letteste at gøre, hvis karakteren skal op.

Evalueringsskemaerne gør det altså let for både lærere og elever at vurdere de enkelte delelementer i en opgave.

Omvendt har det taget tid at oprette og kopiere skemaer til den enkelte elev.

I Google Classroom kan du nu oprette et evalueringsskema til hver afleveringsopgave (eller kopiere et tidligere oprettet skema). Når du så retter og kommenterer opgaven, vil eleven få sit eget evalueringsskema.

Evalueringsskemaet kan (vist nok) også ses af eleven, før opgaven afleveres. Det, tænker jeg, er en fordel, så kriterierne er tydelige for eleven.

 

Når eleven har fået opgaven retur, vil denne – udover karakter og kommentarer -også kunne se, hvordan de forskellige del-elementer af opgavebesarelsen er bedømt.

 Når du udfylder de forskellige felter i evalueringsskemaet, vil Google Classroom automatisk udregne en gennemsnitskarakter. Men i skriftlig fremstilling i både dansk og sprogfagene beror den endelige karakter jo på en helhedsvurdering og ikke som sådan et gennemsnit. Heldigvis kan man manuelt rette karakteren, inden den offentliggøres for eleven. Dog kan Googles gennemsnitskarakter være et udmærket fingerpeg om niveauet for den endelige vurdering.

Og endelig kan man også slå karakter/pointværdier helt fra, hvis man ikke ønsker, at elevens fokus skal ligge på en karakter.

Se hvordan du opretter og bruger evalueringsskema i Google Classroom

Hvis din skole har Google Apps for Education, kan du oprette Google Classroom. Google begyndte udrulningen af de nye funktioner 3. februar 2019. Har du dem ikke endnu, er de på vej.

  • Share: