I perioder beder jeg mine elever lave ordskyer, En ordsky er en grafisk opstilling af en række ord, og du har set dem tusinde gange før.

Jeg har f.eks. brugt dem i litteraturarbejde. Et eksempel kan være, at eleverne skal vælge en person fra en roman. De skal så finde et bestemt antal udsagnsord, tillægsord og navneord, der passer på personen. Ordene sætte ind i en ordsky, og de andre i klassen skal så gætte, hvilken person der er tale om. Og vupti så er der kontekstbaseret grammatikarbejde på en let og hurtig måde samtidig med at man får lavet en personkarakteristik.

Eleveksemplerne nedenfor er fra romanen “Hest Hest Tiger Tiger”


I engelskfaget har jeg brugt wordclouds ved start og slutning af et tema. Vi starter med, at eleverne først indsætte alle de ord de kender vedr. temaet ind i en ordsky. Når vi evaluerer emnet, laver vi øvelsen igen. Og det viser sig altid, at ordsky nummer 2 er langt større end ordsky nummer 1. Eleven har nu et meget håndgribeligt bevis på, at deres ordforråd er vokeset.

Og det samme kan man jo i princippet gøre i alle andre fag med ord og begreber fra f.eks. samfundsfag, historie eller biologi. Læringen bliver meget konkret og synlig for eleverne.

Du finder en guide til siden wordclouds.com her. Siden er netbaseret – og derfor uafhængig af device – og gratis. Man behøver ikke brugerlogin, og man skal derfor ikke bekymre sig om GDPR-reglerne.

  • Share: