Når elever læser på skærmen, kan de godt miste fornemmelsen af, hvor meget tekst de skal læse, fordi de ikke fysisk sidder med teksten i hånden og kan mærke, om det er mange eller få sider, de skal arbejde med. De risikerer at miste overblikket. Men når der både er sidetal og sidetæller i dokumentet, […]

Continue Reading...