Dansketaler.dk er en eminent hjemmeside, som du bør kende, hvis du underviser i dansk eller kulturfag.

Hjemmesidens formål er et indsamle aktuelle og historiske taler. Når de offentliggøres på hjemmesiden, er de herefter offentligt tilgængelige.

På siden findes mange former for taler. En god søgefunktion gør også, at eleverne meget let selv kan finde taler, som de kan bruge som prøveoplæg til eksamen i mundtlig dansk eller som kilder til eksamen i kulturfagene.

Temaer og undervisningsforløb

I topmenuen finder man et link til temaer. Her er en række taler delt ind i forskellige temaer, der knytter sig til både forskellige anledninger og historiske perioder.Et andet link er undervisning. Her er temaerne inddelt i dansk, historie og retorik. Niveauet er rettet mere mod gymnasiet end folkeskolen; men det er bestemt brugbart med tilrettelser eller som inspiration.Mundtlig dansk

Det er oplagt at lave et forløb om taler i mundtlig dansk. Genren passer jo som fod i hose til fordybelsesområdet fag- og brugstekster, der tælles med i normalsiderne. Der er bestemt også meget sprogligt tyngde i mange af talerne.

Også til temaerne på tværs i fordybelsesområderne er taler oplagt. Søgefunktionen gør det let at finde mulige taler.


På siden findes desuden taler af en række kendte danske forfattere og sangskrivere som Karen Blixen, Jeppe Aakjær, Grundtvig, Caspar Eric osv.

Ønsker du at finde forfatter-taler, så skriv “Forfatter” i søgefeltet. Tryk herefter på “Filtre” og vælg “Talerprofil.”
Dansk skriftlig fremstilling

I prøvesættene for skriftlig fremstilling har der flere gange – senest ved prøven maj 2023 – været opgaver, hvor eleverne har skullet skrive et oplæg eller en tale, der efterfølgende har skullet bringes på en hjemmeside.

Som beskikket censor har jeg observeret, at det har været svært for eleverne at løse den layoutmæssige del af denne opgave.

På dansketaler.dk er hver tale introduceret ved, at der en introduktion til taleren, hvor taleren, anledningen for talen og stedet for talens afholdelse præsenteres, ligesom der ofte er et foto af taleren.

Har man noget, der ligner i sin opgave, har man på let vist tydeliggjort afsender- og modtagerforhold.


Eleverne i min klasse skal konfirmeres til foråret. Vi skal have et forløb om taler, der afsluttes med, at de skriver deres egen tale, der efterfølgende skal bringes på en hjemmeside. Her vil vi naturligvis gå ind på dansketaler.dk og se på, hvordan siden visuelt er opbygget.


Kulturfag

Også i fagene historie, kristendom og samfundsfag er der virkelig meget at hente på siden.

Der er mange præster blandt bidragsyderne, så der findes tonsvis af prædikener på siden.I samfundsfag og historie kan der søges på nytårstaler, åbningstaler til folketinget, grundlovstaler og aktuelle temaer.

Vil man have den nyeste tale først, trykker man på “Filtre” og vælger “Dato.”


Skærm eller print

Alle taler kan naturligvis tilgås på hjemmesiden, men ønsker man, at eleverne skal læse talerne på papir, kan de downloades. Også i PDF-versionen er præsentation af taler, sted og anledning.Ikke kun danske taler

Selv om navnet indikerer, at der kun findes danske taler på siden, må man sige, at der er en grad af falsk varebetegnelse. Der er nemlig – heldigvis – også markante historiske taler af finde på siden.

  • Share: