I denne uge er der mange elever i 9. klasse, der trækker temaer til prøverne i idræt, kultur- og naturfag. Det skal nogle gange gå stærkt med at notere, hvem, der har trukket hvad.

I år bruger jeg rullemenuen i Google Docs til hurtigt at skabe overblik.

Jeg laver først et dokument med en tabel, hvor grupper og elever står i kolonnen til venstre.

I højre kolonne indsætter jeg en rullemenu med de temaer, der kan trækkes.

Jeg går op i “Indsæt” og vælger “Rullemenu.” Herefter navngiver jeg rullemenuen.Herefter indsætter jeg de forskellige temaer i menuen nedenfor.Når alle temaerne er skrevet ind i rullemenuen, markerer jeg rullemenuen i den øverste celle til højre og kopierer den ind i de øvrige celler i kolonnen.
Når eleverne skal lave udtrækket, skal jeg blot finde deres tema i rullemenuen, og det tager ganske kort tid at lave oversigten over udtrækkene.


Når udtrækkene er overstået, laver jeg en PDF af dokumentet, som jeg deler med eleverne.

Temaerne til udtræk laver jeg i Google Slides – det har jeg skrevet om her.

  • Share: