Log ind på mitcfu.dk

Find filmen i udlånssamlingen og gå ind på filmens side

Tryk på indkøbskurven med plusset på øverst til højre

Der vil nu være et ettal i indkøbskurven ovenover.

Klik på den øverste indkøbskurv (den du ser ovenfor)

Du får nu vist din kurv. Den vil se ud som nedenfor.

Klik på ned-pilen ved den grønne bjælke.

Sæt flueben ved det program/den film, du gerne vil låne og klik på knappen, hvor der står “Overfør materiale til mitCFU booking.”

Marker, at du vil booke materialet til et hold (= en klasse).

Tryk på den lille sorte pil til højre ud for “Vælg et hold.” Der kommer en drop-down-menu. Her vælger du den aktuelle klasse og fag.

Tryk “Næste.”

Klik på start-datoen for låneperioden

Der kommer nu en menu, hvor du bekræfter låneperioden.

Husk at trykke gem.

Dokumentarfilm kan lånes i 14 dage; mens spillefilm kan lånes i 3 dage.

HUSK: at trykke “Gem bookinger.”

Du vil herefter modtage en e-mail på den adresse, du har opgivet til CFU.

I mailen skal du bekræfte lånet. Lånet går ikke igennem før du har trykket på bekræft-linket i mailen.

Dine elever får adgang til filmen, når de logger sig ind på mitCFU med deres unilogin.

Hvorfor skal du låne film til dine elever på mitCFU?

Det er ret smart, at elever kan se film hjemme, hvis de har været fraværende pga. sygdom, ferie eller andre årsager. Så kommer de ikke bagud.

I andre situationer kan man arbejde med ugeskema, så eleverne ikke nødvendigvis skal se filmen på samme tidspunkt.

Eller også arbejder eleverne bare i forskellige tempi. Så er det hensigtsmæssigt, at eleverne kan se filmen, når det passer med deres arbejde.

Det kan også være, at eleverne har brug for at sætte filmen på pause eller spole frem eller tilbage. Når de kan se filmen selv, kan den enkelte elev se filmen, som det giver mening for ham eller hende.

I fremmedsprogsundervisningen ser jeg helst film sammen med eleverne, så vi kan holde pauser og tale om handlingen sammen. Men hvor nogle elever sagtens kan se filmen med undertekster på originalsproget, har andre brug for at se filmen med danske undertekster for at kunne opfange handlingen. Her giver det mulighed for at differentiere, at eleverne kan se filmen på den måde, det passer til dem, uden at de udstilles.

  • Share: