Min klasse har været i erhvervspraktik, og det skal efterbehandles på forskellige måder.

I dag var første dag tilbage på skolen, og hvordan lader man alle komme til orde, uden at de skal fremlægge foran hele klassen?

Jeg gjorde som efter sommerferien – de fik lov at spille klassekammeratbingo

Eleverne skulle interviewe hinanden. Det samme navn måtte ikke gå igen to gange, så de skulle altså spørge forskellige elever i klassen.

Den, der først havde udfyldt arket, havde vundet.

Klassen satte sig ned, og eleven, der havde vundet fortalte navnet på klassekammeraten ud fra de forskellige kategorier, så vi hørte:

  • Hvem der har gået meget
  • Hvem der har arbejdet udenfor
  • Hvem der har arbejdet om aftenen osv.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at elever i 8. klasse hverken må betjene kasse eller kører bil; men derfor kan de godt være i praktik i et job, hvor det er en del af jobfunktionen.

Du kan tage en kopi af bingokortet i Google docs her, hvis du vil redigere i det

Du finder bingokortet her som PDF klar til at printe

Alle ikoner er fundet på thenounproject.com.

  • Share: