Kender du det med at have en klasse, hvor det er det samme elever, der siger noget igen og igen?

Det kan være svært at afgøre en elevs faglige niveau i et mundtligt fag, når eleven ikke bringer sig selv på banen.

Der er flere måder at få eleverne i tale på. Og det behøver bestemt ikke at foregå i plenum.

Jeg bruger jævnligt digitale afleveringer, hvor eleverne enkeltvist redegør for en faglig problemstilling. Det kræver dog en del tid at give feedback, hvis man skal høre 5 x 26 elever.

Jeg lader også eleverne fremlægge i grupper. Desværre oplever jeg nogle gange, at eleverne bliver tavse, når jeg går rundt til grupperne. Det var jo meningen, jeg skulle høre dem.

I mange fag er det bare så vigtigt, at eleverne får trænet deres mundtlighed – og at de bliver trænet i at indgå i en samtale, hvor de både skal lytte til og besvare spørgsmål.

Jeg gør nogle gange det, at jeg deler eleverne i grupper på MinUddannelse, og så beder jeg dem om at optage deres samtale. Jeg sætter også både en øvre og en nedre tidsgrænse for deres samtale, så de bliver tvunget til at få noget dybde på samtalen, fordi det ikke bare handler om at blive hurtigt færdig eller synes det samme som sidemanden.

Til lydoptagelsen er min favorit Vocaroo, som jeg har lavet en kvikguide til. Men der er masser af andre muligheder.Ideen til at optage elevsamtaler er ingenlunde ny. Jeg er bl.a. stødt på den i den glimrende bog ToolBox fra Alinea, som ikke kan købes længere, da den har en del år på bagen.Dengang for 20 år siden foregik optagelserne på diktafoner, der skulle lånes på skolebiblioteket. Så sad man der med 8 diktafoner og spolede frem og tilbage på de små kassettebånd. Og nogle gange havde eleverne startet samtalen midt på et bånd. Øj, det var bøvlet.

Det er det heldigvis ikke mere, og det tager vitterligt ikke lang tid at give feedback på elevernes samtale. Jeg skriver, mens jeg lytter, og når optagelsen er færdig, er jeg også færdig med feedback.

Og i modsætning til individuelle lydafleveringer få man jo vinget flere elever af på en gang.

Mine erfaringer med metoden er ret gode. Der er altid elever, der overrasker positivt, og som viser sig at være fagligt dygtigere, end jeg havde opdaget.

  • Share: