Google Docs har fået en ny feature. Du kan nu lave en tjekliste, hvor der krydses af og overstreges, efterhånden som du når tingene på listen.

En lignende funktion har været tilgængelig i Google Sheets og Google Keep, men nu er det en integreret del af Google Docs.

Pædagogisk er det et fint redskab til at elever med overbliksvanskeligheder. Man kan lave en oversigt over delopgaver i starten af et dokument, og de kan så sætte flueben efterhånden, som de når gennem opgaverne.

Du finder tjeklisten i værktøjslinjen til højre for midten. Ikonet på funktionsknappen er to flueben og to vandrette streger.

iStil dig i dokumentet, hvor tjeklisten skal stå, tryk på ikonet og lav din listen. Ligesom med bullets og nummererede punkter skifter du til ny linje ved at trykke på returtasten/Enter. Tryk to gange på samme tast, hvis du vil ud af funktionen.  • Share: