Ofte lader vi vores elever lave referater af læste tekster eller sete film. Dels som kontrol af, at de rent faktisk har læst teksten, men også fordi referatet giver et billede af, om teksten er forstået.

Sagt på en anden måde: Har man ikke læst og forstået en tekst, er det svært at lave et referat.

Som variation til det klassiske referat kan man lave et alfabet-referat.

I et alfabet-referat finder man 24 nøgleord i teksten. Nøgleordene starter med alfabetets bogstaver (minus q, z og w), der hver suppleres med en kort forklarende tekst.

Kan du ikke lige se det for dig, har jeg lavet et eksempel til mine elever baseret på en tekst, de alle kender: “Hans og Grete.”Du kan kopiere eksemplet til dine egne elever her.

Tag kopi af skabelon til alfabet-referat her.

Skabelonen er lavet i Google slides.Alfabet-referatet kan også bruges uden for danskfaget. Jeg tænker, det vil være et fint evalueringsredskab i andre fag. På 7. årgang er vi snart færdige med et forløb om demokrati. Her vil en plakat lavet ud fra samme principper være fin til opsummering af fagbegreber.

For yngre elever skal læreren måske finde nøgleordene til eleverne.

  • Share: