Ofte lader vi vores elever lave referater af læste tekster eller sete film. Dels som kontrol af, at de rent faktisk har læst teksten, men også fordi referatet giver et billede af, om teksten er forstået. Sagt på en anden måde: Har man ikke læst og forstået en tekst, er det svært at lave et […]

Continue Reading...