Når man underviser digitalt, er eleverne alt andet lige mere passive, når hele klassen er samlet. At få input fra eleverne tager lang tid, når de først skal række hånden op i Meet, have ordet og tænde for deres mikrofon og slukke for den igen, før den næste har ordet. Det er svært at overføre […]

Continue Reading...