Når man underviser digitalt, er eleverne alt andet lige mere passive, når hele klassen er samlet. At få input fra eleverne tager lang tid, når de først skal række hånden op i Meet, have ordet og tænde for deres mikrofon og slukke for den igen, før den næste har ordet.

Det er svært at overføre den daglige ping-pong fra klasseværelset. Det bliver ofte de samme, der siger noget, fordi nogle elever er hæmmede i en stor gruppe i det digitale klasserum.

Der sker mere ude i mindre grupper.

For mere introverte elever gælder, at de også har mere mod på at sige noget, når de har tid til at tænke sig om, og når de er forberedte på spørgsmålene.

Jeg opdagede, at mit refleksionsark til podcast virkede godt, så da 8. klasse skulle se udsendelsen “2020 – året der ikke gik” i forbindelse med klummeskrivning, var det oplagt at konvertere refleksionsarket til en TV-udgave.

Download refleksionsark til TV-udsendelse her.

Eleverne fik tid i sidste halvdel af en lektion til at se udsendelsen, og herefter skulle de aflevere arket. Jeg kunne så næste da nå at se deres overvejelser igennem. Var der noget, der skulle tages op på plenum eller ej? Og ellers præsenterede de deres overvejelser for hinanden i deres faste grupper.

I samfundsfag bruger jeg ofte små korte videoer fra DR Explainer – her vil der være oplagt at (gen)bruge refleksions-arket.

Elev-eksemplar

  • Share: