Med den seneste prøvevejlednings krav om en ligelig fordeling af fordybelsesområder er der på godt og ondt kommet mere fokus på sagprosatekster.

I den gamle prøveordning skulle der blot være to typer sagprosatekster i kassen, og jeg er nok ikke den eneste dansklærer i verden, der har kørt nogle omgange med “Tekster i avisen – information” og “Tekster i avisen – Opinion.”

Forrige gang jeg havde en 9. klasse til prøve, var det ikke noget problem at finde tekster til tekstopgivelserne. Jeg havde i privaten abonnement på papiravis, så der var masser af tekster også til mulige prøveoplæg.

Men som mange andre danskere har vi også erkendt, at nyhederne i avisen ofte var old news, og at vi ofte bar avisen ud til genbrug uden at have haft ordentlig tid til at læse den.

Infomedia er sparet væk på skolen. Så skal man hurtigt have nye og aktuelle sagprosatekster, betyder det timer på folkebiblioteket.

Det har vist sig svært i foråret for de elever, der havde trukket sagprosatekster at finde tekster, de selv begejstredes over. Vi kunne ikke guide dem i at bruge Infomedia, da vi jo ikke har det på skolen, selv om de skam havde været på folkebiblioteket for at søge tekster.

Omvendt har det været ret meget lettere at finde prøveoplæg for de elever, der har trukket andre teksttyper. De har været markant mere selvhjulpne.

Jeg kan ærgre mig over, at vi i klassen udelukkende havde arbejdet med avisgenrer som sagprosatekster.

Sandheden er jo, at der findes en del udmærkede gratis magasiner. Når jeg en sjælden gang kører i tog, glæder jeg mig altid til at læse Ud&Se, ligesom jeg hver måned snupper Samvirke med, når jeg handler i den lokale Superbrugsen.

Og ikke alene kan begge magasiner skaffes uden at skulle have penge op af lommen. Begge findes også online – både som deciderede onlinemagasiner i telefonvenligt layout og i iPaper-versioner.

Ud og Se – iPaper

Ud og se – webmagasin

Samvirke Classic – her kan du bladre

Samvirke online inkl. podcast og videoer

Begge magasiner har ret inspirerende layout, hvor man også kan tale med sine elever om, hvordan de kan lave noget lignende.

Også på reklamesiden er en del at komme efter. Igen både til dine egen undervisning, men også til elevernes prøveoplæg.

Tilgængeligheden gør, at det vil være en del lettere for eleverne selv at finde sagprosatekster. I begge magasiner er der en del forskellige genrer.

Til prøven i skriftlig fremstilling 2021 skulle eleverne også skrive en artikel til Ældresagens blad “Aktiv”, ligesom mange fagblade også kan læses gratis og online, herunder fx. Djøfbladet, HK-bladet, Fagbladet 3F, magasiner om sundhed som fx Magasinet Helse eller Sund i Syd eller musikmagasinet Gaffa.

En interessant opgave kunne jo være, om eleverne kunne identificere målgruppen for forskellige magasiner.

Når vi kigger op fra (net)avisen, bliver det pludselig synligt, at der jo er masser af sagprosatekster andre steder end avisen. Det er efterhånden nogle år siden, at Ditte Giese stoppede på Politiken, så måske skal FOMO-artiklen sendes på pension nu?

Og måske læser vores elever ikke så mange aviser, men ved at åbne deres øjne for, hvor man kan finde sagprosatekster, kan vi måske alligevel vække deres lyst til at læse den slags tekster. Men de skal jo prøve det, før de ved, at de kan lide det.

  • Share: