Jeg har lavet en vejledning, så du kan dele opgaven i skriftlig fremstilling fra Prøvebanken på et Google Site.

Indtil for nylig fandt man gamle prøver på Materialeplatformen, men nu findes de på Prøvebanken.dk

Fordelen ved at dele opgaven på en hjemmeside er, at det ligner situationen til den rigtige prøve, hvor eleverne på prøvedagen finder opgavesættet på testogprøver.dk.

Når det lige netop er Google Sites, jeg anbefaler og ikke andre netsider, er det fordi, du på Sites kan dele siden elever inden for skolens domæne – og ikke alle hele verden. Du kan endda dele siden ned på individniveau.

Det er et krav, at delingen af opgaver skal være beskyttet af et login.

På vores skole klarer vi det ved, at jeg laver en hjemmeside med prøveoplægget, som jeg og mine kolleger deler et link til på MinUddannelse. Både adgang til hjemmeside og MinUddannelse kræver, at eleverne logger ind med Unilogin. De kan simpelthen ikke tilgå hjemmesiden, hvis de ikke er logget på med deres skolebruger.

Dertil kommer, at Google Sites er virkelig nemt at lave hjemmesider i. Hvis du kan skrive i Google Docs, kan du også lave hjemmesider på Google Sites.

Jeg har lavet vejledningen i Google Slides, og du kan vælge at bruge den på 3 forskellige måder:

 1. Som kursus i Google Slides. Tag din egen kopi af slidesættet.

  Her har du kurset åbnet i seperat fane – eller endnu bedre på en anden skærm. Farv de forskellige sider efterhånden, som du er færdig. Så kan du følge med i, hvor langt du er kommet.

 2. Følg instruktionerne i præsenter-mode i Google Slides ved at åbne kortlink.dk/29e5b

  Hvis billederne ikke vises, så prøv at trykke “Vis alligevel,” så skulle de gerne komme frem.

  Hav præsentationen åben på en anden skærm (f.eks. telefon eller ipad, hvis du kun har 1 computer).

 3. Print instruktionerne fra denne PDF og hav den liggende ved siden af dig.

  Du kan dog ikke se videovejledninger på papir. Her kan du så måske kombinere 2 og 3.

Har du aldrig arbejdet med Google Sites før, vil første gang være en langsommelig affære. Til gengæld lærer du det lynhurtigt.

Hvis du vil lære mere om Google Sites, finder du et onlinekursus her.

I gamle dage var der i et hvert PLC en samling tidsskriftskassetter med tidligere opgaver i papirform fra afgangsprøven i skriftlig fremstilling. Til terminsprøver og i den daglige undervisning fik eleverne et opgavehæfte, der møjsommeligt blev indsamlet, så det kunne bruges igen.

Var der ikke eksemplarer nok af hæftet, måtte eleven få en kopi – og ofte var den i sort/hvid, fordi farvekopier var for dyre. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg skulle have særlig tilladelse til farvekopier fra min daværende skoleleder.

Pointen med ovenstående er, at som lærer var let, tilgængeligt og hurtigt at orientere sig i tidligere prøver.

Siden er prøverne blevet digitale og ikke et ondt ord om det. Men der er ikke mange pæne ord at sige om tilgængeligheden. En ting er, at man med møje og besvær kan finde prøven til sig selv på materialeplatformen; men orienterer man sig på diverse fora for overbygningsdansklærere, er det et evigt tilbagevendende problem, at mange skal have en it-vejleder ind over, hvis man skal dele opgaverne med sine elever.

Jeg har læst om individuelle usb-stik til samtlige elever og andre tidskrævende løsninger. Og så skal eleverne trænes og undervises i, hvordan de udpakker zip-filer. Der er ingen grund til træne udpakning af zip-filer, for det bliver ikke den kompetence eleverne skal testes i på prøvedagen.

Jeg forstår ærligt talt ikke, at det skal være så besværligt. Det er spild af alles tid – både lærernes og elevernes.

Hos os er tidligere prøver derfor lagt ind på en intern hjemmeside, så dansklærerne skal koncentrere sig om at dele et link med eleverne, og that’s it. Så kan den sparsomme forberedelsestid bruges på feedback og feedforward og ikke teknik.

 • Share: