På 7. årgang har vi læst romanen “Hest Hest Tiger Tiger” af Mette E. Neerlin. Det er en prisbelønnet og anmelderrost bog. Det er anden gang, jeg læser bogen med 7. klasse, men det er bestemt ikke sidste.

I arbejdet med bogen har eleverne fået opgaver, der er udarbejdet i Google Apps for Education:

  • Der er brugt Google Docs til helt almindelige spørgsmål, der lige så godt kunne være på papir
  • Der er brugt Google Analyse til kontrolspørgsmål. Disse kunne i princippet også være på papir; men fordelen ved Google Analyse er, at spørgsmålene er selvrettende, og eleverne har således kunnet arbejde videre i eget tempo.
  • Der er brugt Google Slides til at lave citatplakat

Derudover bruges 2 andre digitale redskaber:

  • Siden wordcloud.com til at lave en ordsky
  • Siden speakpipe til at indtale individuel opgave, hvor der skal indtales og uploades lydfil.

Registrering af bognumre fra bøger lånt på CFU

Da eleverne fik bogen udleveret, skulle de indtaste bogens nummer fra CFU, så jeg ved forløbets afslutning kunne tjekke, om alle havde afleveret.

Du kan tage en kopi af min Google Analyse-formular her.Her kan du se, hvordan du deler formularen med eleverne, så det bliver dem og ikke dig, der gør arbejdet med at registrere numre. Når eleverne har afleveret, finder du deres numre i det regneark, du kan genere i Google Analyse. Se hvordan her (scroll lidt ned på siden).

Kontrolspørgsmål til bogen

Bogens kapitler er ret korte. Derfor er der lavet selvrettende kontrolspørgsmål for 3 kapitler ad gangen; altså 10 sæt kontrolspørgsmål. Jeg har delt kontrolspørgsmålene med eleverne i et link i opgaver i MinUddannelse. Eleverne har skullet bevise, at de har lavet opgaven ved at uploade et screenshot af deres svar. Har de haft mere end 2 fejl, har det været en ommer.

Som nævnt har spørgsmålene været selvrettende, så eleverne har fået svar med det samme. Det er ikke noget, vi har brugt mange minutter på i klassen. Det er rent læs og forstå, og har dine elever ikke brug for dette, springer du dem bare over.

Vejledninger i at kopiere og dele kontrolspørgsmålene. Start med at klikke på nedenstående links.

Kontrolspørgsmål kapitel 1-3
Kontrolspørgsmål kapitel 4-6
Kontrolspørsmål kapitel 7-9
Kontrolspørgsmål kapitel 10-12
Kontrolspørgsmål kapitel 13-15
Kontrolspørgsmål kapitel 16-18
Kontrolspørgsmål kapitel 19-21
Kontrolspørgsmål kapitel 22-24
Kontrolspørsmål kapitel 25-27
Kontrolspørgsmål kapitel 28-30

Spørgsmål før under og efter læsning

Arbejdsark med strøm på. Det er helt traditionelle spørgsmål, du bare kan tage en kopi af.

Før læsning – løses individuelt

Mens du læser – løses individuelt
Gruppeopgaver kapitel 1-9
Gruppeopgave kapitel 10-18
Gruppeopgave kapitel 19-24
Gruppeopgave kapitel 25-30

Gruppeopgave efter læsning – her bruges wordcloud.com – der er vejledning i opgaven

Individuel evaluering af bogen – her bruges speakpipe – der er vejledning i opgaven.

Mens der læses, skal eleverne først individuelt og siden gruppevis finde en sætning, i hvert kapitel, der på en eller anden måde har rørt dem. Det er en anden måde at holde fast i handlingen på. De forskellige sætninger indsættes i en citatplakat, der kan se ud som nedenfor. Når man ser citaterne, står bogens sprog og humoristiske tone tydeligt frem. Det er interessant at se, hvad eleverne er faldet over.

Jeg har givet eleverne individuel respons på deres mundtlige evaluering. Jeg har brugt Google Analyse sammen med Google Docs og tilføjelsesprogrammet Form Publisher. Hvis du er vant til at give feedback på den måde, må du gerne kopiere mine meget simple skabeloner. Det tager samme tid at give respons, som det gør at lytte til eleverne. Deres lydfiler er typisk 1-2 minutter lange.

Tag hvad du kan bruge af ovenstående og spring resten over.

  • Share: