Når eleverne skal til eksamen i skriftlig fremstilling, skal de layoute opgaven på et meget basalt niveau.

Gyldendals Danskportal har Jimmy Zander Hagen lavet et fint layout-forløb.Yderligere er der under “Opgaver” og “Fremstilling” trin-for-trin-guides til layout af specifikke genre.Vejledningerne er ganske fine og ret konkrete. Problemet er bare, at de er lavet til Word. På mange skoler har man Google Workspace i stedet for office-pakken, og så er vejledningerne knap så brugbare.

Jeg har derfor lavet vejledninger til layout i Google Docs. Vejledningerne har jeg lagt en på en simpel hjemmeside.

Link til hjemmeside med vejledninger
til layout i Google Docs


Siden har en menu i venstre side. Her er dels vejledninger til konkret layout, men under diverse er der mere specifikke vejledninger.

Hvad med Lucidpress?

I Hedensted Kommune har vi tidligere brugt Lucidpress, men i skoleåret 2022/2023 opsagde man aftalen. Dels af økonomiske årsager, men også fordi man fra Undervisningsministeriets side har nedtonet kravene til layout i bedømmelsen af opgaver i skriftlig fremstilling.

Før var layout er særskilt kriterium på vurderingsarket til prøven; men i de seneste prøvevejleninger ser man mere overordnet på, om elevernes besvarelse hænger sammen sprogligt og multimodalt.

Det har også været tendens i prøvesættene de senere år, at eleverne skulle skrive en artikel til en avis, og ikke til en trykt avis. Eleverne har derfor kunnet fravælge at skrive i spalter uden at det har trukket ned i bedømmelsen, hvis de i øvrigt har husket rubrik, byline osv.

Når læringskonsulenterne har været tydelige omkring, at eleverne ikke skal være grafiske designere, giver det også mening ikke at bruge de kommunale midler til et dyrt layout-værktøj.

Dertil kommer, at arbejdssproget i Lucidpress var på engelsk, og selv om mange funktioner lignede nogle eleverne har kendt fra Google Workspace, så har Lucidpress været svært at bruge for nogle elever.

Erfaringerne fra årets skriftlige prøver har været, at Lucidpress har været nice to have fremfor need to have.

Jeg har tidligere lavet et kursus i Lucidpress. Kurset er ikke fjernet fra bloggen, men det bliver ikke længere opdateret.

  • Share: