Når Skoleintra erstattes af Aula, er der ikke umiddelbart en vikarfunktion i Aula fra starten.

På vores skole har vi derfor været nødt til at tænke anderledes. Hvordan kan vi lave vikarplaner på måde, der er let for både lærere og vikarer – uden at vi skal investere i nye systemer og arbejdsgange.

Løsningen er blevet, at vikarplanerne laves i MinUddannelse, for det arbejdes der i forvejen i. Det er et lukket system, som man kun kan tilgå, hvis man har et medarbejderlogin, så på den måde er det også sikkert ift. data.

Vikarplanerne skal naturligvis ikke være synlige for eleverne, men det kan man også let komme uden om.

Vikarplanerne laves som forløb, der ikke offentliggøres. De vil derfor være i årsplansoversigten inde på holdene. Så ved vikaren også, at det er der, der skal kigges.

Tilknytter læreren alle sine klasser til vikarplanforløbet, skal der også kun skrives i en vikarplan og ikke forskellige planer for hvert hold.

Vi har også valgt, at læreren kan lave en generel beskrivelse af klassen eller holdet, så man ikke skal skrive til hver eneste lektion, hvem der må hvad i klassen.

Vikarplansforløbet bliver også der, hvor vikaren kan give læreren feedback.

Jeg har lavet en vejledning til lærerne i, hvordan de opretter vikarplaner, ligesom der også findes en vejledning til vikarerne i, hvordan de finder vikarplanerne.

Derudover er der slideshow til kolleger, da funktionen blev præsenteret.

  • Share: