Versionshistorik i Google-dokumenter er en funktion, der gør, at du kan se, hvilke ændringer, der er lavet i et dokument, hvem der har lavet ændringerne, og hvornår ændringerne er foretaget Det kan være nyttigt, hvis I er flere, der arbejder i samme dokument, og noget, der ikke skulle være slettet, pludselig er væk. Med versionshistorikken […]

Continue Reading...