Der er kommet en del nye funktionaliteter i Google Docs. En af dem er, at man kan fjerne sideinddelingen i et dokument. Herved kommer der et andet flow i dokumentet, da det kommer til at virke mere som en webside end en papirside – hvad det jo i realiteten også er I dansk tænker jeg, […]

Continue Reading...