Hvis du har ordblinde elever, kender du måske Appwriters PDF-fremviser, hvor man kan OCR-skanne PDF-filer, så de bliver læsbare med Appwriter? Man kan også skrive dokumenterne, men så er det nærmest også det, den kan. Jeg har i årevis været frustreret over, at eleverne ikke har haft adgang til at program, hvor de fx. kunne […]

Continue Reading...