Der findes masser af steder på nettet, hvor du eller dine elever kan lave krydsord kvit og frit. Men det er altid noget med, at de skal printes ud. Det kan være fint nok, men for elever med læsevanskeligheder, kan det være besværligt at læse spørgsmålene på papir. Det er lettere for dem på en […]

Continue Reading...