Når vi laver skriftlig feedback og feedforward eller kommenterer på opgaver, så bruger vi ofte de samme standardkommentarer igen og igen.

Google Docs har en feature, der hedder “Præferencer,” hvor du kan bruge dine egne koder og forkortelser til din standardkommentarer – og dermed kan du spare tid.

Sådan gør du

  1. Start med at finde “Værktøjer” i menulinjen i Google Docs
  2. Vælg “Præferencer”
  3. Stil dig på fanebladet “Erstatninger”Under “Erstat” skriver du din kode.

Jeg vælger ofte at skrive en skråstreg foran min kode.

I nedenstående eksempel handler det om, at eleverne skal mindes om, at det engelske ord I altid er med stort i. Min kode er derfor /istor. Under erstatninger skriver jeg: “I er altid med stort på engelsk.”

Jeg fortsætter, til jeg har lavet alle koder og erstatninger.

Afslut med OK.Sådan virker det

Når du står i Google Docs, skriver du din kode og trykker på returtasten.

Din kode forvandles nu til din standardsætning.Sådan sletter du en præference

  1. Start med at finde “Værktøjer” i menulinjen i Google Docs
  2. Vælg “Præferencer”
  3. Stil dig på fanebladet “Erstatninger”
  4. Find den uønskede præference og tryk på krydset ud for den
  5. Tryk OKOg derfor bruger jeg det ikke selv

Som du kan se i eksemplet under “Sådan virker det,” er værktøjet ikke helt perfekt. Selv om du har skrevet din sætning med stort begyndelsesbogstav, retter Google Docs det til lille begyndelsesbogstav. Det irritererer mig grænseløst.


Derudover virker genvejene ikke, når man skriver kommentarer. I min verden er det da der, jeg virkelig har brug for det.

Hvad bruger jeg så i stedet?

Jeg har være ret begejstret for den indbyggede kommentarbank i Google Classroom, indtil jeg fik så mange kommentarer, at jeg savnede at kunne inddele dem efter fag/sprog/kategori.

Lige nu er min favorit tilføjelsesprogrammet Text Blaze, som virker alle steder – også i kommentarfelter og på Aula. Men det koster penge.

Hvad bruger du?

  • Share: