En kollega havde brug for hjælp til at finde antallet af fordybelsesområder i dansk. For os, der ikke er natural born mathematicians kan det faktisk være noget af et hovedbrud.

I prøvevejledningen står:


Regnstykket hedder altså

Samlet antal elever + 3
Divider facit med 2 = antal fordybelsesområder

Men det er stadig svært for mig. Jeg er nødt til at gøre det visuelt og tælle på fingre.

Jeg laver en tabel, hvor hver celle repræstenterer en elev.

Alle elever farver jeg grønne. I eksemplet nedenfor er der 27 elever i klassen.

Herefter farver jeg de 3 ekstra områder gule. Den sidste elev skal jo have 4 muligheder til sidst.
Der skal altså være 3 fordybelsesområder i alt. Da hvert område må gå igen 2 gange, skal min kollega lave minium 15 fordybelsesområder.

En anden kollega har 22 elever. Her viser tabellen, at hun skal have 25 fordybelsesområder. Dvs. at der skal være mindst 13 fordybelsesområder, der går igen 2 gange. Eller 12 dobbelgængere og en enkelt solist.

Tredje kollega har 16 elever. Her kan vedkommende nøjes med 10 fordybelsesområder – hvis det kan komme til at passe med den ligelige fordeling i kasserne.


Har du også brug for at have det meget visuelt, kan du tage en kopi af tabellen nedenfor. Du skal dog have en Google-konto.

Tag kopi af tabel her

  • Share: