Feedback virker – og derfor skal vi give så meget som muligt.

Men forberedelsestid er der ikke masser af, så dette indlæg handler om et feedback-hack.

Når jeg giver mine elever feedback, er der en del af kommentarerne, der går igen fra elev til elev. Den tid, jeg bruger på at repetitivt at skrive samme kommentarer, vil jeg da helst reducere mest muligt.

Her kommer programmet Text Blaze ind i billedet.

Programmet fungerer på den måde, at jeg i stedet for at skrive hele kommentareren skriver en skråstreg efterfulgt af en selvvalgt kode eller tastaturgenvej.

I eksemplet nedenfor skriver jeg blot /sto og af sig selv omdanner chrome kommentarkoden til en lidt længere forklaring om, hvor man skriver med stort begyndelsesbogstav på engelsk.

Det tager altså pludselig markant kortere tid at kommentere en opgave. Vel at mærke med grundige og uddybende kommentarer.

Tilføj programmet

Text Blaze er et tilføjelsesprogram, som du henter i Chrome Webshop. Du kan læse mere om udvidelser til Google Chrome her.

Sådan kommer du i gang

Når du har installeret programmet, kan du begynde at oprette din egen kommentarbank.

Du skal finde programmets side med indstillinger. Hvis du ikke går i gang straks efter installationen, hvor siden automatisk åbner sig, får du adgang ved at klikke på programikonet under oversigten for tilføjelsesprogrammer (puslespilsbrikken i øverste højre hjørne af chromebrowseren).


Du får nu en lille menu frem, og her klikker du på “Go to Dashboard.”

Tryk nu på mappeikonet.

Giv mappen en navn og lav en kort beskrivelse.


Klik nu på det store plus for at oprette en kommentar.

Begynd med at lav et beskrivende navn til kommentaren, opret en tastaturgenvej (shortcut) og afslut med at lave selve kommentaren. Vær opmærksom på, at hyperlinks ikke overføres til kommentarer i Google dokumenter. Skal du linke til noget, skal du skrive hele URL’en.


Lav nu alle de kommentarer, du har brug for. Vær dog opmærksom på, at du i gratisversionen af programmet har et maksimum på 20 kommentarer.

Vil du opgradere, koster det godt 200 kr. om året. Principielt har jeg ikke lyst til at hive penge op ad lommen for at gå på arbejde. Omvendt kan reduktion af rettetid jo også købe en frihed til rent faktisk at nå mere i forberedelsestiden. Det må den enkelte gøre op med sig selv.

Hvorfor ikke bare bruge kommentarbanken i Google Classroom?

Lad mig starte med at slå fast: Jeg ELSKER kommentarbanken i Google Classroom.

Men det, der gør den smart, er også en ulempe.

Når først jeg har oprettet en kommentarbank i et classroom, følger den med over i samtlige classrooms, jeg opretter. Sletter jeg en kommentar, slår det også igennem i alle classrooms.

Derudover underviser jeg i forskellige fag. Hvis jeg har en kommentar om, hvorvidt ugedage skal skrives med stort begyndelsesbogstav, er der stor forskel på, om jeg giver feedback på opgaver i skriftlig dansk eller skriftlig engelsk. Men kommentarerne til begge fag er blandet sammen i classroom. Og det irriterer mig vanvittigt.

I Text Blaze kan man oprette mapper med rettenøgler til forskellige fag + andre tastaturgenveje, der kan være relevante i andre sammenhænge. Men som nævnt er der kun 20 såkaldte snippets i gratisversionen.

Min løsning fremadrettet bliver, at jeg bruger Google Classrooms kommentarbank til skriftlig fremstilling i dansk (der har jeg mere end 20 kommentarer), mens jeg bruger Text Blazes snippets til skriftlig fremstilling engelsk. Så har jeg skæg for sig og snot for sig.

Der findes andre programmer, der kan det samme som Text Blaze; men indtil videre har jeg ikke fundet andre, der også virker i kommentarerne i Google Workspace. Det letteste ville være, hvis “Erstatninger” i præference-funktionen (under værktøjer) i Google Docs også virkede i kommentarerne. Men mærkeligt nok virker de kun i selve dokumentet.

Kan også bruges uden for Google Workspace

Det er værd at bemærke, at Text Blaze også kan bruges uden for Google Workspace. Det fx. også bruges i Aula, hvis du åbner Aula med Chrome-browseren.

Det kan bestemt være smart med standardformuleringer i et mailprogram.

Omvendt tænker jeg, at vi vist godt kan blive enige om, at den største tidsrøver ved Aula ikke er at skrive mails. Men det er en helt anden historie.

  • Share: