Til første skoledag har jeg planlagt en lille aktivitet, hvor eleverne får talt med hinanden, og de kommer op at stå og får lidt bevægelse. Hver elev skal bruge en blyant, og så får de et bingo-ark udleveret. Eleverne skal interviewe hinanden. Det samme navn må ikke gå igen to gange, så de skal altså […]

Continue Reading...