Har din skole Google Workspace for Education (det der indtil for nylig hed Google Apps for Education), har du og dine elever gennem Google Classroom adgang til funktionen originalitetsrapporter.

Funktionen tjekker ganske enkelt, om eleven selv har skrevet opgaven, eller om indholdet er kopieret et andet sted fra.

Både lærere og elever kan lave originalitetsrapporter.

Du får en rapport, der fortæller dig, hvor mange procent af opgaven, der er plagieret – og du får link til de steder, teksten er kopieret fra.

En af mine kolleger har leget elev i et classroom. Hun havde kopieret tekster fra wikipedia og lex.dk. Det blev fanget af funktionen, der dog kun kunne verificere, at 43% ikke var skrevet af “eleven.” Selv om det meste af teksten altså var kopieret, fangede den ikke alt

Sådan gør du som lærer

Når du opretter opgaven, skal du huske at sætte flueben i funktionen “Tjek for plagiering.”Når eleven har afleveret, går ind i elevens opgave, som vanligt. I højre hjørne trykker du på linket “Tjek for plagiering (originalitet).”Har eleven rent mel i posen, får du en tilbagemelding om, at der ikke er fundet noget.Men har eleven kopieret, får du en tilbagemelding på, hvor mange gange, man har fundet kopieret tekst.Klik på den blå tekst, og du får en rapport, hvor den kopierede tekst er fremhævet. I højre side, kan du se, hvorfra teksten er hentet.

Oversigten kan du endda printe.

Som lærer kan du køre 5 originalitetsrapporter per hold/classroom, hvis skolen har basisudgaven af Google Workspace for Education (og det har vi i min arbejdskommune). Har man Google Workspace for Education Plus, har man et ubegrænset antal originalitetsrapporter, men det er jo et spørgsmål om økonomi og prioriteringer.

Efter 45 dage slettes rapporterne. Om det så betyder, man får adgang til 5 nye, ved jeg ikke (endnu).

Men de kan altså ikke bare bruges i flæng, men kun der hvor man har begrundet mistanke om snyd.

Sådan gør dine elever

Dine elever kan også tjekke, om for meget af deres opgave er kopieret, inden de afleverer opgaven. Det tænker jeg faktisk er en meget fin øvelse for dem. Der er meget dannelse i, at det er tydeligt, når de ikke bruger egne ord i en opgave.

Jeg har lavet en test, hvor jeg satte hele teksten fra lex.dk om Tove Ditlevsen ind i et dokument, som jeg afleverede som elev. Der var altså 0%, jeg havde skrevet selv. Så meget fangede rapporten ikke; men den fangede en del – og det var hurtigt spottet, hvorfra teksten var hentet. Men forvent ikke det perfekte.

Som elev uploader man opgaven til Google Classroom, men før man afleverer kører man en originalitetsrapport.

Det markeres i teksten, hvor Google finder direkte kopi (bemærk – det burde jo være hele teksten).


Men funktionen er ret tydelig og præcis med, hvor teksten er fra.


Eleven kan rette til og skrive om og tjekke igen, inden opgaven endelig afleveres.

Eleven har mulighed for at køre 3 originalitetsrapporter på sin tekst. Om man så får 3 nye, når de andre udløber, er stadig et ubesvaret spørgsmål.  • Share: