Kære læser

Dette er første indlæg på min blog om IT og undervisning.

Formålet med bloggen er at give inspiration til at inddrag IT i den daglige undervisning for at skabe variation og bedre mulighed for differentiering.

Mit ønske er, at mine læsere kan bruge mine fifs med det samme i undervisningen. Skulle der være noget, der kræver en smule investering af tid, skal det også give sig udslag i besparelse af tid i den anden ende.

Nogle af indlæggene er baseret på, hvad jeg selv arbejder med i mine klasser. Andre indlæg vil tage udgangspunkt i de spørgsmål, jeg bliver stillet af kolleger, der har brug for hjælp, fordi teknikken driller.

Bloggen er skrevet af en helt almindelig lærer til andre helt almindelige lærere.

Jeg er årgang 1973, og jeg underviser i dansk, engelsk, kristendom, historie og samfundsfag på Stjernevejskolen i Hedensted.

Mere følger i nærmeste fremtid.

Lise Wejlby Clausen.

  • Share: