Som erfaren lærer ved jeg, at gentagelser er nødvendige, før eleverne husker faglige begreber eller nye ord.

Jeg ved også, at bevidstløs repetition ikke er nok. For at eleverne virkelig forstår nye begreber, skal de arbejde med dem i forskellige sammenhænge.

Peardeck Flashcard Factory er et udmærket redskab i den sammenhæng. Eleverne skal både tegne begreberne og skrive sætninger med dem. Dertil er der tilsat lidt sund kappestrid med klassekammeraterne, hvilket kan være motiverende for mange.

Siden og elev-vejledninger er på engelsk, men programmet kan sagtens bruges i mange fag.

Forberedelse før undervisningen

Trin 1
Du skal starte med at oprette en konto på peardeck.com. Det er gratis.

Trin 2
Når du er kommet ind på startsiden, klikker du på “start a vocab list”

Trin 3
Start med at give din liste en titel

Trin 4
Nu kan du starte din ordliste.Start med det ord, der skal arbejdes med og derefter definitionen.

Vær opmærksom på funktionen “find definitions.” Hvis du arbejder på engelsk, finder programmet definitionen for dig på engelsk i Miriam-Webster-ordbogen.

Min erfaring er, at du maksimalt skal lave en liste på 12-15 ord. Har du flere ord på listen, falder eleverne fra ved gennemgangen, da det kommer til at tage for lang tid.

Trin 5

Når du er færdig med listen, er den automatisk gemt i programmet.

Spil Flash Card Factory i undervisningen

Trin 1
Log ind på peardeck på smartboardet og dobbeltklik på den ordliste, I skal arbejde med

Trin 2
Tryk herefter på “Start Flash Card Factory”

 

 

 

 

 

 

 

Trin 3
Nedenstående billede kommer frem på smartboardet, og du trykker “OK, I see it on the projector”

Trin 4
Eleverne går på joinpd.com og skriver bogstavkoden, der vises på smartboardet.Dette spil fungerer bedst med touch screen, da der skal tegnes, så mine elever bliver bedt om at bruge deres telefoner.

Trin 5
Når alle elever er logget ind, startes spillet.

Spillerne bliver delt i to hold. Et daghold og et nathold.Herefter deles de op i par, hvor den ene skal tegne, og den anden skal skrive en sætning, hvori det aktuelle ord indgår. Eleverne skal sidde sammen med deres tildelte makker.

Kommer det ikke til at passe med antallet af elever, vil enkelte elever skulle arbejde alene.

Trin 6
Eleverne arbejder nu på øve-ordene.

De vil opleve, at ordene hele tiden skifter på deres skærm, men når de går i gang med at arbejde med et specifikt ord, vil de have arbejdsro, indtil de er færdige med ordene.Eleverne kan se hinandens færdige kort på smartboardet undervejs.

Trin 7
Når eleverne har lavet et ordkort til alle øveord, afslutter læreren spillet, og ordene gennemgås af kvalitetskontrollen.Her kan læreren godkende eller dumpe kort, alt efter om de lever op til kriterierne eller ej.

Det er anonymt for de andre elever, hvem der har lavet de forskellige kort, så ingen elever hænges ud, hvis de fx har lavet stavefejl.Omvendt giver et godkendt kort point til det hold, der har lavet det pågældende kort.

Trin 8
Når alle kort er behandlet i kvalitetskontrollen, er spillet slut. Ordkortene pakkes på en lastbil, der forlader fabrikken.

Man kan også eksportere ordkortene til Quizlet, hvor øvekortene så er illustreret af elevernes egne tegninger. Så kan man måske spille Quizlet Live med de samme ord i en anden time og dermed få genopfrisket de begreber, man har arbejdet med.

  • Share: