Hvis du er aktiv bruger af Google Analyse, ved du, at det nogle gange kan være svært at overskue de svar, man får genereret i et regneark, hvis svarene indeholder meget tekst.

Men der er nogle ret enkle tips og tricks til at gøre et tekst-tungt Google Sheets mere læsevenligt.

Gør cellen større

Som udgangspunkt har dine celler samme bredde som overskriften på kolonnen. Men den kan du let gøre mere bred.

Alle kolonner har fortløbende navne som A, B, C, D osv.

Stil dig i kolonnenavnet på den kolonne du vil gøre bredere.

Placer din cursor midt mellem to kolonner. Der kommer nu en lille sort pil.

Hold din mus nede, mens du trækker i den markerede kolonne. Når kolonnen har den ønskede bredde slipper du pilen

Ombryd teksten

Nogle gange er det ikke noget at ændre på kolonnens bredde. Der er stadig mere tekst. Så skal du ombryde teksten. At ombryde teksten betyder ganske enkelt, at den deles, så den ikke står i en lang linje, men deles op over flere linjer. Cellens højde tilpasses, så hele teksten kan læses.

Marker de celler, hvor teksten skal ombrydes.

Vælg nu “Formatér”, “Tekstombrydning” og “Ombryd”

Det bliver nu lettere at læse teksten i den enkelte celle.

  • Share: