Når der laves billedanalyse i klassen, er der tit brug for at vise tingene på stor skærm.

En ting er at tegne det gyldne snit i hånden, men det er praktisk at kunne gøre det digitalt, så det er let og hurtigt at dele på smartboardet.

I disse tider, hvor alting stiger og (kopi)papir bliver dyrt, er der endnu en fordel ved at lave billedanalysen digitalt.

Her er Google Tegninger et oplagt redskab at bruge. Ligesom det kendes fra Google Docs, Sheets og Slides, kan flere arbejde i et dokument på samme tid. Det har mange af de samme billedredigeringsmuligheder som Google Slides, men det er kendetegnet ved, at man kun kan arbejde på et “ark”, hvor man i Google Slides altid kan tilføje endnu et slide.

Men alle funktioner, der vises nedenfor, kan både laves i Google Tegninger og Google Slides.

Jeg har lavet en vejledning i, hvordan du laver det gyldne snit i programmet, ligesom det også er superlet at tegne diagonalstreger.

Vejledning i at lave det gyldne snit

Vejledning i at lave digagonaler

Hvis elever skal undersøge om, der er bevægelse eller stilstand i et billede, kan det være en god ide at indtegne linjer. Igen er det superlet at gøre i Google Tegninger.

Vejledning i at tegne linjer

  • Share: