Når jeg giver mine elever feedback på opgaver i skriftlig fremstiling i 8. og 9. klasse, bruger jeg nogle gange et skema med 3 kolonner. I første kolonne skriver jeg de ting, eleven skal arbejde mere på. I den midterste kolonner skriver jeg de ting, jeg fokuserer på, når jeg retter opgaven. I den tredje […]

Continue Reading...