Der findes masser af steder online, hvor man kan lave kryds og tværs – eller hvor ens elever kan lave det. Bøvlet er at huske alle stederne. Og enten skal eleverne oprette en konto (og det er no-go i disse GDPR-tider), eller også skal man starte helt forfra, hvis man opdager, der er lavet en […]

Continue Reading...