Kender du det, at du gennemgår noget for din klasse, og når de så selv skal i gang, opdager du, at de faktisk ikke rigtigt har forstået, hvad de skal.

Du tjekker selvfølgelig forståelsen undervejs ved at stille spørgsmål; men hvis dine elever ligner mine, så er det Tordenskjolds soldater, der svarer – og de fleste svarer kun, hvis de er sikre på, at de har det helt korrekte svar. Hvor meget læring er der egentlig i det?

Hvad hvis din elever løbende og anonymt kunne tilkendegive, om de forstår stoffet eller ej?

Hvad hvis du som lærer fik kontant feedback på, om du havde gjort dig forståelig?

Og hvad hvis eleverne alle kunne byde ind på, hvordan en opgave skal løses og ikke kun en enkelt elev?

Og hvad hvis alle eleverne kunne svare på samme tid?

Det kan de med Pear Deck. Se evt. denne video fra firmaet for at forstå konceptet bedre:

Pear Deck er et tilføjelsesprogram til Google Slides.

Du laver din dine slides, som du plejer og indlægger forskellige spørgsmål undervejs i din gennemgang.

Eleverne logger sig på, og på deres skærme ser de det samme som det, der vises på smartboardet. Når det så er tid til et spørgsmål, svarer de så individuelt. F.eks. kan man spørge dem, hvor meget de har forstået, at det, læreren lige har forklaret. De markerer så ved klik på en smiley (du kan rette hjælpeteksten til dansk).


Når alle har svaret, kan læreren så se på smartboardet, om forklaringen er forstået, eller om eleverne skal have den igen på en anden måde.

Man kan lave multiple choice-spørgsmål, afstemninger, eleverne kan svare ved at tegne, lave træk-og-slip-opgaver, ligesom de kan svare med tekst.

Dertil kommer, der der er skabeloner til starten af timen, hvor eleverne f.eks. skal svare på, hvad de allerede ved om emnet.

Der er også skabeloner med opgaver undervejs i timen, hvor eleverne f.eks. skal opsummere, hvad de lige har gennemgået, markere om de er enige/uenige osv.

Endelig er der også skabeloner til afslutning og opsummering, hvor eleverne f.eks. bliver bedt om at forklare det, der er gennemgået, til en klassekammerat, der er fraværende. Eller de skal tegne to ting, de har lært.

Alt det ovenstående er i gratis-versionen af Pear Deck. Der er også en betalingsversion, men mine behov dækkes fint af basisudgaven.

Kom i gang med Pear Deck

Du finder Pear Deck i Chrome Webshop, her klikker du “føj til Chrome” og herefter “tilføj app.”

Tilføj Pear Deck til dine Google Slides

Næste gang du går ind i Google Slides, laver du dine slides som du plejer. Eller næsten som du plejer, for animationer virker ikke med Pear Deck.

Herefter går du op i “Tilføjelser” i menulinjen og finder og åbner Pear Deck

Der åbnes nu en menu i højre side, hvor du kan tilføje spørgsmål osv.

Du tilføjer en af de skabeloner, der er lavet i forvejen ved at stille dig på et slide og klikke på skabelonen i menuen. Skabelonen kommer nu under det slide, du står på.

Du kan ændre teksten ved at klikke på den, slette den og skrive din egen tekst i stedet. Det samme kan du gøre ved billedet i skabelonen. Kan du ikke lide det, så slet det.

Du kan dog ikke ændre på det, der står i den mørkeblå bjælke nederst i skabelonen, ligesom slidet ikke vil være interaktivt, hvis du sletter bjælken. Her må du finde dig i, at teksten står på engelsk.

Lidt længere nede i Pear Deck menuen finder du skabeloner til spørgsmål, der lægger op til, at eleverne skal tænke selv og tænke kritisk.

Helt nederst i menuen finder du sektionen “Ask students a question.” Det fungerer lidt anderledes end skabelonerne, da der her ikke indsættes en færdig slideskabelon. Dette er spørgsmål, som du tilføjer til et af dine egne slides.

Hvis du fortryder spørgsmålet, sletter du bare Pear Deck-bjælken nederst i slidet.

Præsenter med Pear Deck

Som med alt andet Google gemmes de ting, du har tilføjet med Pear Deck, helt automatisk i din Google Slides præsentation.

Når du skal køre præsentationen for din klasse, skal du starte lidt anderledes, end du plejer.

Du åbner dit slideshow på smartboardet, som du plejer. Men i stedet for blot at trykke “præsenter,” skal du gå op i tilføjelser og åbne Pear Deck den vej. Herefter går du over i Pear Deck-menuen og vælger “Present lesson.”

Dine elever skal nu logge sig ind med den kode, der står på skærmen. Når alle er logget ind (du kan se antallet på smartboardet), går du i gang.

Vær opmærksom på, at du ikke kan skifte slides med museklik eller piletaster, som du plejer. Du skal bruge pilene i bunden af skærmen.

Når du skal se elevernes svar, klikker du på “show responses” – klik på “Hide responses,” når du skal tilbage til præsentationen.

Jeg klikker ofte på “lock responses” før “show responses.” Så kan eleverne nemlig ikke ændre deres svar undervejs.

Når præsentationen er slut, trykker du på end-knappen, og du kan gemme præsentationen, hvis du vil.

Du har dog stadig præsentationen på dit Google Drev og i dine slides, så det bruger jeg sjældent.

Ekstra resurser

Pear Deck har en videnbank med FAQ og gode ideer til undervisningen. Den finder du her.

  • Share: