Har du elever med overbliksvanskeligheder? Prøv at se, hvad der sker, hvis du giver dem opgaver i Google Slides i stedet for Google Docs!

For de fleste af os gælder, at vi har et ret konservativt syn på, hvornår vi bruger forskellige programmer i undervisningen.

Google Docs bruges f.eks., når eleverne skal besvare opgaver skriftligt. Jeg har lavet MANGE opgaveark i Google Docs, som jeg har delt med eleverne i MinUddannelse.

Og Google Slides bruges til præsentationer på stor skærm. Bum!

Men så skete der noget sidste år, der ændrede min tankegang en del. En af mine elever havde svært ved at følge med i forhold til at få lavet opgaver i timerne. Skolepsykologen sagde overbliksvanskeligheder. Løsningen var, at eleven skulle have en opgave ad gangen.

Jeg gik i tænkeboks. Med 27 elever i klassen var det umuligt for mig hele tiden følge med i, hvor lige nøjagtig den elev var i processen i forhold til at være klar med nye opgaver på det rette tidspunkt.

Omvendt oplevede jeg også, at et Google Docs-dokument med 12 spørgsmål blev uoverskueligt.

Jeg kunne slet ikke se, hvordan det rent praktisk skulle kunne lade sig gøre!

I forbindelse med at forløb om pressefotos lavede jeg opgaverne til eleverne i Google Slides. Pointen var, at eleverne hele tiden skulle have billedet foran sig, så de ikke skulle ud og ind af forskellige sider på nettet. Alt skulle være samlet i samme dokument. Opgaver og svar skulle så skrives i kommentarfeltet under slidet.

Der var 39 slides, og det er jo nok til at tage pippet fra en hver.

Men faktisk fik eleverne hurtigt arbejdet sig gennem slidesene. Nogle opgaver tog længere tid end andre. Bevares. Alligevel oplevede jeg eleven med overbliksvanskeligheder som markant mere vedholdende end ellers. Der var jo netop kun 1 ting at forholde sig til ad gangen.

Jeg aftalte med min elev, at der måtte holdes pause hver gang, der var løst x antal opgaver. Det virkede i store træk – og det virkede i hvert fald bedre, end det plejede at gøre.

Efterfølgende lavede jeg så flere opgaver tilegnet denne elev i Google Slides. De øvrige elever fik opgaver i Google Docs, som de plejede. Men for at den ene elev ikke skulle udstilles og skille sig ud, lagde jeg både opgaverne i Google Slides og Google Docs i MinUddannelse. Beskeden til eleverne var, at de selv måtte vælge, hvilken model de brugte.

Når jeg så gennemgik stoffet, var det naturligt at lige at smække slide-versionen af opgaverne op på storskærm i præsenter-mode (Jeg viser så vidt muligt altid opgaver på klassens store skærm for at gøre det visuelt). Når der kun er en opgave i fokus, bliver elevernes fokus på opgaven større, end hvis de ser 8 opgaver på smartboardet.

Og så begyndte jeg at lægge mærke til, at mange elever faktisk valgte at løse opgaverne i Google Slides. De forklarede det selv med, at det var nemmere, og det føltes meget hurtigere (husk det var nøjagtig samme opgaver både i formulering og antal).

Min elev med ovebliksvanskelighederne kunne efter en pause nogle gange godt glemme, hvor langt han var kommet. Så gik der tid med, at han skulle hjælpes på rette spor igen. Jeg bad ham om at skifte baggrundsfarve på slidet. De, der var grønne, var dem, der var lavet.

Når man arbejder i Google Slides er der en slags visuel indholdsfortegnelse i venstre side. Her er alle slides i sættet vist i miniformat.

Her lavede jeg ind i mellem slides med ordet pause ind (De øvrige elever, der ikke i sammen omfang havde brug for pause, sprang ofte af sige selv over pauseslidesene).

Min elev kunne nu hele tiden se, hvor mange opgaver, der skulle løses, før det var tid til pause. Og derudover var det lettere at komme i gang igen efter en pause.

Eleven var i højere grad end tidligere mere selvhjulpen.

Efterfølgende har jeg lavet flere opgaver i Google Slides end Google Docs. Det virker for mig. Og det virker for mine elever. Prøv det!

  • Share: