Faste læsere af bloggen – og mine tålmodige kolleger – vil vide, at jeg i forhold til Corona-virus er gået lidt i Tyttebær-Maja-mode.

Tyttebær-Maja er den gamle kone, der hjælper til på Katholt i Emil fra Lønneberg. Hun har håndelag, men hun kan også skræmme børnene med historier og grusomheder fra den store verden – særligt ting vi ikke kan styre.

Jeg har været nysgerrig på, hvordan man har klaret situationen i de dele af verden, hvor skoler er lukket helt ned.

Derfor deltog jeg tirsdag aften i et webinar arrangeret af amerikanske Kasey Bell fra Shake Up Learning.

Medværten på webinaret var Jennifer Pearson, der er lærer på en skole i Kina, der er Coronalukket. Hun har hands-on-erfaringer med, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket i de uger, hun ikke har kunnet mødes med sine elever.

Du finder en optagelse af webinaret her. Du skal registrere dig, men det er gratis. Skip de første 12 minutter. De går med problemer med at få forbindelse.

Du finder slides fra webinaret her.

Hvis man skal koge erfaringerne fra Kina ned og oversætte dem til danske forhold, så er de følgende:

Brug de værktøjer eleverne kender
Ja, det er megafedt og pænt af Clio, at de har stillet deres portal gratis til rådighed. Tak for det! Men hvis eleverne ikke er vant til Clio, er det ikke lige nu, de skal lære det, når de ikke har deres vante lærere til at guide dem live.

På Clio anbefaler de også at bruge Microsoft Teams og Google Classroom. Men igen: Nej! Bare nej. Der er ikke noget i vejen med værktøjerne, men vores elever er frustrerede nok i forvejen. De skal gå i skole på en anden måde, end de plejer. Det er rigeligt.

På min skole bruger vi MinUddannelse. Mine elever er vant til at kigge efter opgaver i ugeplanen. Det fortsætter jeg med.

Ugeplanen er også et glimrende værktøj; men er dine elever ikke vant til at bruge den, skal du måske finde på noget andet.

Måske skal der gives beskeder over Aula – hvis det virker.

Lav en daglig tjekliste til eleverne
Lav en oversigt til eleverne over de opgaver, du forventer, at de når i løbet af dagen.

Her gerne næste dags liste med opgaver klar, inden den aktuelle skoledag slutter. Det giver tryghed og forudsigelighed for eleverne.

Alt skal stå på dagens tjekliste. Kommer du i tanke om noget hen af dagen, skal ud ikke tilføje det til dagens liste. Så må det vente til dagen efter.

I ugeplanen kan eleverne sætte flueben ved de opgaver, de har løst. Men igen – brug den kun, hvis eleverne kender den.

Giv kun beskeder et sted
Skift ikke hest midt i vadestedet. Brug de kanaler, du plejer. Hos mig er det primært MinUddannelse. Aula er til forældrene.

Alle skal vænne sig til en ny situation
Ligesom når man starter i skole, skal man vænne sig til en ny kultur. Det skal både vi og eleverne også.

Relationerne skal fastholdes. Husk, at der også skal være plads til fis og ballade, så eleverne kan se frem til, når vi taler sammen f.eks. på Google Hangout Meets.

Vi kommer til at savne hinanden eleverne og jeg. Så vis dem dit skrivebord, mens du arbejder hjemme. Lad alle poste billeder af frokosten, deres kæledyr, hils på hinanden om morgenen i nattøj. Lad eleverne være ansvarlige for dagens vits på skift.

Minimer forstyrrelser
Der er meget, der kan gå galt, men rådgiv eleverne og sig det samme, som du plejer:

  • Slå alle notifikationer fra
  • Vær ikke på facebook m.m. i undervisningstiden
  • Sørg for at din computer er ladet op fra morgenstunden
  • Start med at tjekke dagens tjekliste
  • Tjek om din lærer har givet dig feedback
  • Hvis der er noget, du skal lave om, skal du tilføje det til din tjekliste
  • Tjek din tjeksliste igen sidst på dagen.
  • Kontakt din lærer, hvis du er i tvivl og har spørgsmål.

Brug video så meget som muligt
Du kan ikke hele tiden være live med dine elever. Lav instruktionsvideoer og videohilsener til dem. De har brug for at høre din stemme. Man skulle tro, at du bare kunne bruge færdige YouTube-videoer, men erfaringerne fra Kina er, at eleverne responderer meget bedre på videoer, lavet af deres egen lærer. De er mere trygge.

Der findes flere værktøjer til screencasting. På skoletube findes WeVideo og ScreenCastify. Jeg lægger vejledninger op hurtigst muligt.

Hils på dine elever hver dag. Aftal et tidspunkt, hvor I siger “Godmorgen.”

Giv også feedback på video. Det kan godt gøres kort og hurtigt.

Giv dine elever en plan over, hvornår I holder konferencer med Google Meet – og hvornår de må kontakte dig.

Gentænk opgaver
Reducer arbejdsmængden til det halve. Elever når ikke så meget, når de er hjemme, og de udtrættes, når de sidder længe foran skærmen.

Lav alle opgaver i et dokument, hvor du lægger alle links osv., så eleverne ikke forvirres af at skulle lede alle mulige steder. Et eksempel kan være opgaven her med anmeldelser.

Lad eleverne arbejde selvstændigt og ikke i grupper. Selv om de kan dele dokumenter osv., kan det være frustrerende med gruppearbejde, når man ikke kan se kropssprog, mimik osv.

Når det er muligt, så lad eleverne vælge selv, når det gælder, hvilke opgaver, de skal lave, og hvordan de skal lave dem.

Sørg for at ikke alle opgaver skal laves online i det omfang, det er muligt. Indlæg f.eks. også fysiske aktiviteter.

Hvad kan eleverne lave hjemmefra?
Er du sikker på, at eleverne har adgang til computer hjemmefra? Har de deres egen computer? Har de adgang til internettet osv.

Ikke alle elever har forældre der kan hjælpe dem med at skabe struktur.

I kan ikke følge det normale skema
Erfaringerne fra Kina er, at det alligevel bliver umuligt. Aftal med klassena team, hvilke to-tre fag, der skal have fokus den dag. Så må resten vente til en anden dag.

  • Share: