Vi er nu på dag 3 med total skolelukning – og hverdag nummer 5, hvor jeg ikke har mødtes fysisk med mine elever. Der har været en del udfordringer – det er svært at give feedback og opgaver, når MinUddannelse er nede. Det ser dog ud til, at der er bedring på vej der. Jeg […]

Continue Reading...