Når november måned er trist og grå og føles lige så lang, som når man er nået til den 4. november i Nordbrandts digt “Året har 16 måneder” så er det tid til at søge opmuntring. Et godt sted at lede er på Youtube. For i november er der premiere på de engelske julereklamer, og […]

Continue Reading...