Skabelonerne til skriftlig fremstilling i dansk er blevet rettet til. Her kan du læse mere om skabelonerne.

Først og fremmest har de alle fået en forside, der passer til de seneste retningslinjer til de skriftlige prøver.

Det er værd at bemærke, at alle oplysninger om skole, valg af opgave osv. kan stå på forsiden, mens der i selve brødteksten kun behøver at stå sidetal og sidetæller. Hos os har vi dog valgt at bibeholde elevens unilogin for en sikkerheds skyld.

Men det er en glædelig nyhed, at elevernes flotte layout ikke længere skal skæmmes af store grimme sidehoveder. Hurra for det!

På skabelonernes sidste side er indsat en overskrift med teksten “Kilder.”

Ja, det er ikke, fordi eleverne ikke har fået det at vide hver eneste gang, de har fået skriftlige opgave retur. Det er heller ikke, fordi vi ikke har haft “Søg på nettet”-kursus i både 8. og 9. klasse. Men nogle af mine elever glemmer alligevel en kildeliste. Så nu har jeg sat en side ind i skabelonen, for det er ofte de, der har haft brug for en skabelon, der har glemt kilderne.

Dertil kommer, at der på kildesiden er sat en lille tabel med et link til litteraturlisteautomaten samt en påmindelse om, at der også skal laves kildeliste, hvis man har indsat billeder.

Efter prøven spurgte jeg så mine elever, om det havde virket med siden med kilder ift. at huske at få dem med. Svaret fra eleverne var positivt. Til gengæld havde flere af dem så glemt at slette tabellen…

Så med en let omskrivning fra en De Nattergale-sang, kan jeg konstatere: Oh, it’s hard do be af dansklærerdam’.

  • Share: