Nogle gange skal man sende breve til mange modtagere, hvor meget af indholdet er det samme, men hvor der alligevel kan være enkelte variationer. På min skole har det f.eks. været, når elevrådet har stået for et sponsorløb. Her har forældre og besteforældre kunne vælge imellem, om de ville støtte med et fast beløb eller […]

Continue Reading...