Nimbus Screenshot

Jeg har for nylig skrevet om, hvordan skærmprint og skærmoptagelser er blevet lettere på en Chromebook. Når jeg alligevel anbefaler, at du installere tilføjelsesprogrammet Nimbus, er det fordi, det har nogle ekstra features, som jeg savner, når jeg tager almindelige skærmprint på min Chromebook. Tilslørings-effekt Tilsløringseffekt (blur) er ganske nyttigt, når man vil skjule ansigter […]

Continue Reading...

Skabelon til selvrettende quiz i Google Analyse

På vores skole har vi en gruppe elever, der har brug for opgaver, de kan sidde med selv. Opgaverne skal helst være repetitive, og indholdsmæssigt er det motiverende, hvis de tager udgangspunkt i elevens særinteresser. Målgruppen er altså elever med særlige behov. Sammen med en gruppe kolleger har jeg derfor lavet en skabelon til Google […]

Continue Reading...